17.10.09

Αιγαίου πλεύση


Απέναντι από την Ύδρα, κόστα κόστα με εννιάρι γεμάτο...