23.8.10

ψάρια στην Ελαφόνησο

ένα κλικ του φωτοφράχτη, λίγο πιο αργό, στον βυθό στην Ελαφόνησο.