30.9.11

Φιδούσα, Ρόδος

Τα ποδήλατα "Φιδούσα" είναι προιόν σχεδίασης και κατασκευής Ρόδου...