6.11.13

Ανατολικό Αιγαίο, τα χρώματα της αλλαγής.