26.9.14

Φτού σκόρδα!!!

Φτού σκόρδα!!!
Από τα νησιά στο Ιόνιο Πέλαγος στα πέραντα της βασκανίας