25.1.15

Μύκονος

Μικρή Βενετία, Μύκονος 
Μύκονος από ψηλά.