25.8.15

Ισθμός

Ο Ισθμός της Κορίνθου είναι μια στενή λωρίδα γης που ενώνει τη Στερεά Ελλάδα με την Πελοπόννησο ενώ η διώρυγα που έχει διανοιχθεί σε αυτόν ενώνει το Σαρωνικό με τον Κορινθιακό κόλπο.
Με μήκος 3,14νμ στο πιο στενό σημείο είναι που κατασκευάστηκε η διώρυγα της Κορίνθου (1893). 

Ο Ισθμός της Κορίνθου ήταν από την αρχαιότητα ιδιαίτερα στρατηγικό σημείο και για το λόγο αυτό είχε κατασκευαστεί τείχος ήδη από τους αρχαίους χρόνους, το οποίο είχε διατηρηθεί μέχρι τους Βυζαντινούς χρόνους (Εξαμίλιον). .
Μεταξύ του τείχους και του περιβόλου υπήρχε ο δίολκος, οδός μέσω της οποίας σερνόντουσαν τα πλοία της εποχής ώστε να αποφευχθεί ο περίπλους της Πελοποννήσου.
Ο ισθμός γεωγραφικά είναι στενή λωρίδα γης που έχει εκατέροθεν της θάλασσα και με τη σειρά της συνδέει δύο μεγαλύτερες εδαφικές περιοχές (Πελοπόννησος - Στερεά Ελλάδα). Μορφολογικά είναι το αντίθετο του πορθμού (ή γενικά του αμφίγειου) ο οποίος χωρίζει δύο μάζες εδάφους.
Οι ισθμοί είναι από γεωγραφικής άποψης καλές θέσεις για να κατασκευαστούν κανάλια