24.2.09

Μύκονος

Νήσος Μυκόνος, θέα, η χώρα από ψηλά,