24.2.09

Κάρπαθος

το τραγούδι "Μονεμπασια", παραδοσιακό από την πανέμορφη Κάρπαθο. Λόγια του . . . Τίνος είναι η κούπα η "Μονομπασιά" , του καπετάν Γιώργη του μπέη του πασά . . .