8.12.13

Ευρυτανία

Στην Ευρυτανία, από Καρενήσι για Μεγάλο Χωριό αριχτερά...