15.12.13

χαράζει στο Φαρμακονήσι

Από το κάστρο της Λέρου, Ανατολικά, χαράζει.
Το Φαρμακονήσι γράφει σκοτεινό και πίσω του τα βουνά της Μικράς Ασίας...