7.7.14

Μυτιλήνη

μία εξαίρεση στο Αιγαίο, οι όψεις άλλαξαν προς το καλύτερο...