9.7.14

πως μας ενώνει και πως μας δωνεί του mundial η λογική...

Πεζοδρόμιο στην Αθήνα. Τρεις τόσο "διαφορετικοί" επαγγελματίες έχουν πάρει απόσταση από το χρόνο κι έχουν χαθεί στου mundial τη λογική, 0-5 το μάτς εδώ...