3.11.16

διασχίζοντας τις θολές γραμμες των οριζόντων